Monday, July 21, 2014

"Целью США является свержение Путина"

BBC reporter given Ukraine crash victim's wallet - BBC News

L'Olanda reclama i suoi caduti. Dalle testate giornalistiche principali si evince il dolore della Nazione.


Rotterdam,21/07/2014-INC News

Koning Willem-Alexander spreekt in Nieuwegein - English translation is just at below of original.

Door: redactie
21-7-14 - 17:15  bron: ANP
© getty.
Koning Willem-Alexander legde een verklaring af na de bijeenkomst met nabestaanden in Nieuwegein. Hieronder volgt de integrale tekst:
Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw en ik waren daarbij. Wij zijn diep geraakt door de schrijnende, persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Veel mensen zeiden ons: 'Wij willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren.'
We begrijpen hun frustratie en hun gekwetstheid. En we delen hun innige wens dat er klaarheid komt over de oorzaak van deze ramp.
We weten dat hun verlies niet meer goed te maken is. Het verdriet is immens. Het enige dat wij vandaag konden doen, is bij hen zijn en luisteren naar hun verhaal.
De afgelopen dagen zijn overal in het land mensen bij elkaar gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. In bedrijven. Op scholen. Bij sportverenigingen. En in huiskamers overal in Nederland. Mensen laten elkaar niet los.
Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet. Dat wij elkaar vasthouden. Dat wij elkaar steunen en opvangen waar mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of haar verhaal wil delen. Nu, maar ook in de maanden en jaren die volgen.
Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor al die mensen die zich bekommeren om de getroffenen. Familie, vrienden, buren, collega's, clubgenoten. U bent zo nodig nu!
Ik wil ook mijn waardering uiten voor de honderden professionals die ondersteunen bij de vele droevige en moeilijke taken die moeten worden verricht.
Mijn vrouw en ik leven mee met alle getroffenen die in rouw zijn gedompeld. In gedachten zijn we bij hen. Dat geldt evenzeer voor mijn moeder en de overige leden van mijn familie die zich in deze donkere dagen extra nauw met het land verbonden voelen.
Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze samenleving. Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven. Tot in lengte van jaren.
In diepste nood komt het aan op innerlijke kracht, compassie en onderlinge verbondenheid. Het zijn die eigenschappen waar ons land op cruciale momenten over blijkt te beschikken.

 King Willem-Alexander issued a statement after the meeting with survivors in Nieuwegein. Following is the full text:

This afternoon, a large group of survivors came together for the victims of the plane crash in eastern Ukraine. My wife and I were among them. We are deeply touched by the poignant, personal stories of people who have lost loved ones. People whose life is in shambles. Their grief, their impotence and their desperation to cut our way through the soul. Many people said to us: 'We want to at least be able to take our loved ones worthy farewell. "
We understand their frustration and their hurt. And we share their heartfelt desire that there is clarity about the cause of this disaster.
We know that their loss is no more to do well. The grief is immense. The only thing we could do today to be with them and listen to their story.
The last few days have been all over the country people together. In the future it will happen. In companies. In schools. Sports clubs. And in living rooms across the Netherlands. People do not let each other go.
This is especially important in these days, now our country as being put to the test and so many compatriots are overwhelmed with grief. That we stick together. We support each other and catch whenever possible. And we open our hearts to everyone who wants to share her story. Now, but also in the months and years that follow.
I would like to express my appreciation to all those people who care for those affected. Family, friends, neighbors, colleagues, teammates. You are so necessary now!
I also want to express my appreciation for the hundreds of professionals who support the many sad and difficult tasks that must be performed.
My wife and I sympathize with all the victims who are immersed in grief. In mind we are with them. This also applies to my mother and the other members of my family who live in these dark days extra closely connected to land feel.
This terrible calamity has beaten a deep wound in our society. The scar will remain visible and palpable. Until many years to come.
In deepest distress comes down to inner strength, compassion and interconnectedness. It is these qualities which our country at crucial moments appears to disposal.

We pass info to all Dutch people abroad!

Door: redactie
21-7-14 - 18:05  bron: ANP

Alle lichamen MH17 zo snel mogelijk naar Nederland

© ap.
update Exact om 18.00 uur zijn de treinen met de slachtoffers van de vliegramp vertrokken naar vermoedelijk de Oost Oekraïense stad Charkov. Oekraïne draagt zo snel mogelijk alle lichamen van de slachtoffers van de vliegramp over aan Nederland. Dat heeft de Oekraïense vicepremier Volodimir Groysman bekendgemaakt.
De treinen met aan boord alle lichamen zullen volgens de politicus vanavond nog vertrekken naar Charkov van waar de stoffelijke resten naar Nederland zullen worden gevlogen, aldus Groysman. De identificatie zal in ons land plaatsvinden.

Internationaal is er brede overeenstemming om de lichamen naar Nederland over te brengen. De nodige documenten zijn volgens de vicepremier uit Nederland ontvangen waardoor de overdracht mogelijk is geworden. Een expert is van Kiev naar Charkov gevlogen om de feitelijke overdracht te regelen.

Zoektocht afgelopen
Alle lichamen zijn aan boord van twee treinen met koelwagons. Het gaat volgens Groysman om 282 lichamen en 87 lichaamsdelen van 16 personen. De zoektocht is afgelopen, deelde hij mee. Met de opstandelingen is overeengekomen dat beide treinen om 19.00 uur lokale tijd (18.00 uur Nederlandse tijd) kunnen gaan rijden met bestemming Charkov. Voor het vervoer van de slachtoffers zijn er vier treinroutes open, zei de vicepremier die tevens voorzitter is van de Oekraïense onderzoekscommissie naar de ramp met vlucht MH17.

Sommige nabestaanden zouden volgens hem al in Oekraïne zijn. Zij kunnen de stoffelijke resten van hun familieleden niet zien, aldus Groysman. In Nederland moet de identificatie plaatshebben waarna de resten worden vrijgegeven aan de nabestaanden.

Rotterdam, 21/07/2014-INC News (via AD)

The train with the bodies moved at 18:00-Soon at home in Netherlands


Treinen met slachtoffers om 18.00 uur vertrokken

Again from Kazakhstan, important info about Almaty region

105 children evacuated from camp due to mudflow in Almaty rgn

July 21, 16:39
Rescuers have evacuated 105 children from "Maralsay" children's camp which is located close to the area of mudflow, this has been announced today at a press briefing by the director of the department for emergency elimination under the Emergency Ministry Alexey Sovetov, inform.kz reports.
According to him, the situation was evaluated in settlements and recreation areas, which may be in the area of possible debris flooding. After the investigation it was decided to evacuate the children's camp" Maralsay, said Sovetov. The motorway, in the direction of "Sputnik" children's camp, is being cleared of the debris, and it is patrolled on 4 all-terrain vehicles. Stand-by duty posts are organized. All the posts of the Almaty Kazselezaschita (mudflow protection) division work under heavy security regime. Works were started to restore temporary bridges on Talgar River.
Recall that on July 17, 2014 in Talgar district of Almaty region on the river Sredniy Talgar "Kazselezaschita" recorded undulating mudflow release up to 42 cubic m / s.

Rotterdam, 21/07/2014-INC News (via AkZhaik)

Info from Kazakhstan

Ukraine's Poroshenko invites Kazakhstan to investigate Malaysia Airlines plane crash

July 21, 17:37
Kazakhstan to take part in an investigation of the Malaysia Airlines plane crash that occurred in eastern Ukraine, RBC Ukraine reports.
Kazakhstan was invited to participate in the investigation under the auspices of ICAO, International Civil Aviation Organization.
The plane crashed on July 17. Boeing-777 was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. All 298 people on flight MH17 died when it was reportedly hit by a missile.
Kiev authorities accused Luhansk and Donetsk insurgents of the accident. However, they claimed they do not possess the means that could have downed the plane at such a height.


 Rotterdam, 21/07/2014-INC News (vua AkZhaik)

Russians Will Suffer in Putin's New Cold War

Putin imagine
After checking nearly 49 newspapers, we can say that indeed the reputation of Putin is slowly but surely crumbling, if you do not run for cover.
In the next article publicheremo the heads of three Dutch newspapers, where now the anger is rising and there is a risk that the car's tourism encounters very serious difficulties.
If Putin doesn’t move to end the war in Ukraine in the wake of last week’s downing of a jet in rebel-held territory, he risks becoming an international outcast like Belarus’s Alexandr Lukashenko, whom the U.S. famously labeled Europe's last dictator, one Russian billionaire said on condition of anonymity. What’s happening is bad for business and bad for Russia, he said.

Rotterdam, 21/07/2014-INC News

Gaza Hospital destroyed

Il mondo sta affilando i coltelli? Adesso anche a Gaza non si scherza: hanno centrato un ospedale, segno gravissimo di ribellione e desiderio di pulizia etnica. Onu ha chiesto il cessate il fuoco immediato, ma cosa potrebbe accadere se anzichè cessare, il fuoco aumentasse? Al momento i morti sono 480 e oltre 3000 i feriti.

The world is sharpening knives? Now also in Gaza do not mess around: they have a hospital-centered, very serious sign of rebellion and desire for ethnic cleansing. UN has asked for an immediate ceasefire, but what would happen if instead of cease-fire would increase? At the moment 480 are the people dead and more than 3000 the injured.
Gaza Hospital 

Rotterdam, 21/07/2014-INC News

VK